GDPR

 

Sütő Erika e.v. adatvédelmi szabályzata (1-11 pont)

Ezen adatvédelmi szabályzat „az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” előírása alapján készült. 

 

Sütő Erika  e.v. (Adószám: 51378347-1-43; Székhely: 1203. Budapest, Közműhelytelep u. 12..;
Weblap: www.masszazs-lazitas.com; Kapcsolattartás: Tel.: 06308279441; Viber: 06308279441;
Facebook: www.facebook.com/masszazs.lazitas; e-mail:masszazs.lazitas@gmail.com) kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

 

1. Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és bizonyos esetben adószámot kérek el (cégeknél számla végett), ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 8 évig tárolom a székhelyemen, vendégtől elzárt helyen. Továbbítás NAV felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Időpont egyeztetésekor keresztnevet és telefonszámot kérek el, melyet a kézi határidőnaplómban tárolok. Ezen adatokat évente vagy kérésre azonnal törlöm. Adatokat nem továbbítok. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Ha az érintett elektronikus - vagy postai úton keres meg a személyes adatai kezelése vagy jogorvoslati teendők miatt, akkor a válaszaimat ezen utak segítségével továbbítom felé. 

Facebookon vagy Viberen tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Ezen weboldalakon is csak keresztnevet, telefonszámot kérek el és időpontot egyeztetek. Adattovábbítás nem történik. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert az érintett már önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul a szolgáltatáshoz. 

Marketing témájú leveleket nem küldök.

3. Kezelőlapot nem vezetek, így emiatt nem szükséges az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulása az adati kezeléséhez, őrzéséhez, tárolásához.

4. A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, sz.e. Facebook, Viber) kezelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésre azonnal törlöm, megsemmisítem.

Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről, írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan vagy/és papíralapon.

5. Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Telefonos bejelentkezéskor is közlöm felé, hogyan kezelem az adatait, ill. az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik.

6. Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal. 

-Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

7. Adatvédelmi kéréseket – hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen – a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem. 

8. A felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködöm.

9. Külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás nem történik.

10. Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu
11. 2022. Szeptember 1-től csak magánszemélyek részére tudok számlát kiállítani, cégek számára adószámra nem áll módomban, így sajnos ilyen módon nem vehető igénybe a szolgáltatásom.

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

 

 

Házirend

 

1. Kérlek, csak egészséges állapotban gyere masszázsra (torokfájás, láz, köhögés, covid, bármilyen fertőzés stb., valamint ellenjavallatok esetén ne kérj időpontot, ha nem vagy biztos kérdezz rá)
2. Kérlek, időben érkezz, ne késs és ne gyere sokkal előbb az időpontodra (vendégek között fertőtlenítek és én nekem is kell a pihenés, hiszen fizikai munkát végzek)
3. Kérlek, ha bármi történik veled, vagy valamiért nem tudsz jönni, szólj róla nekem mielőbb (hogy legyen lehetősége másnak jönni, vagy opció lehet, ha tudsz magad helyett mást küldeni)
4.  Kérlek, a cipőt megérkezéskor vedd le, mivel minden helységben szőnyeg található.
5. Az értékeidet a masszázshelységben az asztalon elhelyezett, erre a célra szolgáló tárolóban tudod elhelyezni
6. Kérlek, a mobiltelefonod halkítsd le (az enyém is le van, valamint ha pihenni-relaxálni szeretnétek zavaró a hang és a rezgés)
7. A masszázs ideje alatt amennyiben szeretnéd, természetesen szívesen beszélgetek, de azt is tiszteletben tartom, amennyiben valaki tényleg pihenni-relaxálni szeretne
8. Kérlek, ha bármi változás van az egészségi állapotodban, jelezd felém

9. A masszázs végén első alkalommal elkérem a számlaadáshoz szükséges adatokat (név, cím) s minden alkalommal ezen adatok alapján számlázok, tehát amennyiben a címben vagy névben változás van, kérlek, tájékoztass róla.
10. 2022. szeptember 1-től csak magánszemélyek részére áll módomban számlát kiállítani, cégeknek adószámra sajnos nem, így a szolgáltatásom sajnos nem vehetik igénybe.
11. A masszázs csak masszázs. Nem érint intim területet és semmilyen erotikus tartalma nincs! Ezen változtatni nem kívánok senki kedvéért (sem szimpátia, sem plusz pénz esetén).  Minden ilyen jellegű próbálkozás esetén a szolgáltatást/ masszázst azonnal befejezem és a teljes időtartam kifizetendő!

 

 

Szabályzat

 
Kedves Vendégeim!
 
Mivel nagyon szeretem a munkám, (szeretem, amit csinálok és amivel foglalkozom, szeretek segíteni az embereknek - Nektek: egészségetek megőrzésében, fájdalmaitok csillapításában) és mivel nem szeretném, ha ez megváltozna a jövőben, ezért az elmúlt időszak fényében és annak érdekében, hogy a továbbiakban is szívvel lélekkel végezhessem a munkám (mert úgy gondolom, akkor tudok csak segíteni nektek, ha a hozzáállásom is pozitív), ezért kénytelen vagyok új szabályokat bevezetni!
Ezen szabályokat az időpont foglalásával automatikusan elfogadottnak tekintem!
 
 
Időpont foglalással kapcsolatos szabályok
 
Mivel sajnos az utóbbi időben többen nem tiszteltek engem, a munkám, valamint  az én és más vendégeim idejét, s a nálam lefoglalt időpontokat az utolsó pillanatban lemondták, vagy még annyivel sem tiszteltek meg, hogy szóljanak, ha nem tudnak jönni és feleslegesen vártam a kedves bejelentkezett vendéget, ezért sajnos ezzel kapcsolatban új szabályokat kell bevezetnem, bízom benne, hogy ezen szankciók teljesítésére nem kerül sor, és aki korrekt és tisztel ergo akinek nem inge, ne vegye magára az alábbiakat, hiszen szerencsére ilyen vendégekkel is büszkélkedhetek (miattatok szeretem azt amit csinálok, és remélem még sokáig segíthetek nektek, ti pedig sokáig megtiszteltek azzal, hogy továbbra is engem és az általam nyújtott masszázst választjátok egészségetek megőrzéséhez vagy fájdalmaitok enyhítéséhez!!!)!
Kérek szépen minden kedves vendéget, hogy ahogy én is tisztelem a te idődet /időpontodat-bejelnetkezésedet (ha közbe jön valami időben szólok, vagy éppen nem szervezek a te időpontodra másik vendéget), úgy kérlek te is tiszteld az én időmet és más vendégeimét, akik szintén tisztelik a te idődet is!
 
BÍZOM BENNE ÉS NAGYON REMÉLEM, HOGY AZ ALÁBBI SZANKCIÓKAT/SZABÁLYOKAT NEM KELL ALKALMAZNOM SENKIVEL SZEMBEN A JÖVŐBEN!!!
 
Lefoglalt időpont elmaradása értesítés és megjelenés nélkül:  
- legközelebbi alkalommal dupla ár fiztendő a masszázs után, illetve bérletesek esetén 1 teljes alkalom levonásra kerül. 
- A 2. ilyen alkalom után nem áll szándékomban, se módomban az illetőt többet fogadni!
Indoklás: ha nem szól a kedves vendég időben, hogy nem tud jönni, nem csak az én időm és készülődésem a fogadására megy kárba, de más, aki meg jönne, nem tud jönni, hisz van az időpont foglalt! Ráadásul mivel vállalkozó vagyok, nincs fix fizetésem. Ha nem jön vendégem nem keresek, nem tudom a vállalkozásom és magam fenntartani.
 
Lemondási lehetősége a megbeszélt időpontoknak:
Minimum 24 órával az időpont előtt.
Indoklás: Ezekre az időintervallumokra azért van szükség, mert ha valaki nem tud jönni, tudjon az adott iőpontra más jönni, aki szeretne és tud és netán nagy szüksége is lenne rá!
 
Időpontok lemondásának költségei (az idő nyitvatartás szerint számolandó)
- Az időponttól számítva 0-24 óráig a lefoglalt masszázs teljes ára.
- Az időponttól számítva 24-36 óráig a lefoglalt masszázs 50%-a.
A fizetendő összegek a következő masszázs alkalmával kerülnek felszámításra!
A fizetendő összegtől nyilván vannak helyzetek amikor eltekintek: nem várt események, amik nem voltak tudhatóak előtte, vagy amik éppen akkor történtek meg, de reméljük ilyen rossz dolgokra nem kerül sor!
Viszont, amennyiben valaki ellenjavallatok miatt nem massz♠rozható szintén a lefoglalt időpont ára fizetendő.
Kérem olvassák el az ellenjavallatokat! Oltás és foghúzás után sem lehet masszírozni!
 
Késések és előbb érkezésekkel kapcsolatos tudnivalók
Maximum +/- 5 perccel előbb vagy később tudom megkezdeni a masszázst!
- Korábban érkezés esetén, (ha csak nem te vagy az első vendégem azon a napon), kérlek vedd figyelembe azt, hogy a kezeimmel dolgozom, azért a masszázs egy fizikai munka, éppen ezért a vendégek között kell egy kötelező pihenőt tartanom ami minimum 15 perc a kezeim egészsége és épsége érdekében, azért, hogy a jövőben is végezhessem a munkám, fogadhassalak téged, vagy másokat és segíthessek abban amiben hozzám fordultok!
- Késés esetén: kérlek jelezd, ha látod, hogy késel, de próbálj meg olyan időpontot mondani, és úgy intézni a dolgaid, figyelembe véve az utazási időt, hogy lehetőleg ne késs! Amennyiben késel és az több mint 5 perc, sajnos kénytelen vagyok a masszázs idődből elvenni a fennmaradó késési időt!
Magyarázata: mert ha te késel (és nem te vagy aznap az utolsó vendégem) és jönnek utánad, akkor a te késésed miatt a következő vendégem masszázsát sem fogom tudni időben elkezdeni (vagy éppen ha annyit késel a kötelező pihenőm a kezeim épsége miatt sem tudom betartani), és emiatt akár az összes időpont is megcsúszhat aznap, ami senkinek sem jó!
 
 
Én is megtisztelem annyival a kedves vendégeimet, hogy időben szólok abban az esetben, ha netán valami közbejön (hiszen történhet ilyen a mai világban, én is megsérülhetek, lehetek rosszul, stb., illetve én sem szervezek egy azon időpontra több vendéget vagy mondok le azért, mert adott esetben valaki fontosabb, vagy netán szimpatikusabb vagy többet fizet (nem teszek különbségeket köztetek ilyen téren), tisztelem a vendégeim - a ti időtöket, időpontjaitokat, ezért ezt én is ugyanúgy elvárom tőletek! Másrészt ha nem tudtok jönni a megbeszélt időpontra, kérlek amilyen hamar csak tudtok szóljatok róla! Szeretem, amit csinálok, viszont vállalkozó vagyok, ebből élek. Nekem nincs fix fizetésem, és az én időm is véges, ha te nem tudsz eljönni és nem is szólsz, vagy nem időbe szólsz akkor az nekem kiesés időben és pénzben is! Hiszen ha te nem tudsz eljönni, lehet van más aki szívesen eljönne (de ha nem szólsz időben, vagy egyáltalán nem szólsz, akkor nem tud jönni ő sem! Ha te nem tudsz jönni, lehet másnak jó az általad lefoglalt időpont, olyannak aki szintén szeretne lazítani vagy éppen fáj valamilye és nagy szüksége is lenne rá! Ez neked sem esne jól fordított esetben gondolj csak bele: lehet bejelentkeznél, mert szeretnél egy jó masszázst és felfrissülnél, vagy épp fájdalmad van, ami nagyon rossz ilyenkor (tudom) és enyhíteni szeretnél rajta, viszont nem tudok időpontot adni neked, mert be vagyok telve, aztán utolsó pillanatban lemondják, vagy le se mondják csak el se jönnek. Nem tudlak téged fogadni és aki jött volna őt sem, hisz vagy lemondja vagy el sem jön! Én szemszögemből pedig előkészülök a fogadásodra, várlak-várlak és nem jössz és más sem tud. Ergo feleslegesen elment idő, hogy előkészültem, vártalak és egy forintot sem kerestem. És felelősségem van a vállalkozásom és többi vendégem iránt is, valamint költségei a vállalkozásomnak és nekem is, melyeket be kell fizetnem! Ez senkinek se jó! Ezért NAGYON SZÉPEN KÉREK mindenkit, hogy tartsuk be az időpontokat vagy éppen tartsuk tiszteletben egymás idejét és szóljatok mielőbb, ha nem megfelelő, hogy senkit se érjen emiatt kellemetlenség! NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM!!
 
 
Masszázzsal kapcsolatos szabályok
 
Az érintés joga kizárólag a masszőrt illeti! A masszázsaim sem erotikus sem egyéb szexuális jellegű tartalommal nem bírnak! 
Ezen a szabályon nem változtat sem plusz összeg, sem szimpátia, sem ápoltság, sem egyebek, nincs kivétel!
Indoklás: nem azért lettem masszőr, hogy olyan dolgot vállaljak, amit az ember manapság bármelyik sarkon megkaphat! Folyamatosan tanulok és képzem magam! Én azért lettem masszőr, mert szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek segíteni a lazításban, felfrissülésben, fájdalomcsillaptásban és egészségmegőrzésben! Számomra ez a szakmának a szépsége s ezért sem eddig, sem a jövőben nem kívánok ezen a szabályon változtatni, ez alól senki számára nincs kivétel! A megértést, tiszteletben tartást és elfogadást köszönöm!
 
Masszázzsal kapcsolatos egyéb tudnivalók/információk, masszázs menete a MASSZÁZSRÓL CIMŰ MENÜPONTBAN OLVASHATÓ!